Short films about our activities
Art Restoration and Conservation

- Karo Arts - 
כידוע לכם (לפחות אלה שמכירים אותי אישית) הרצאותיי מתייחסות  בדרך כלל לנושאי שימור ושיקום יצירות אמנות. אך ,כתחביב אני עוקב אחרי התנהלות "שוק האמנות" מזה שנים רבות.

בתחתית הפוסט קישור להקלטה  בת כ 20 דקות מהרצאתי בבית אבא חושי בחיפה.

שם אספר  גם לכם על האי- רציונל של מחירי יצירות אמנות בעולם.

סיפורים מאחורי הקלעים  ואיך כל האמצעים כשרים כאשר צריכים להפוך אמן ל"סחורה חמה".

קחו את כול הנאמר שם, ברוח כלילה, וחלילה שאלה מבינכם שעוסקים ב"הרצת מניות של האמנות"  יעלבו. זה המציאות ואכן הכול חוקי למהדרין.


תהליך מואץ של שיקום ציור שמן גדול (200*110 ס"מ),
שנהרס עקב הובלה רשלנית. היה צורך להשלים אזורים נרחבים שאבדו.
תהליך השיקום ארך כחצי שנה. לצורך השלמת החלקים החסרים נעזרנו בצלומים של הציור שנעשה בטלפון בתרם הובלתו ההרסנית.טרוי - בניית אתרים