04-866-11-77
רשימת שירותינו המקצועיים

יעוץ והדרכה לטיפול נכון לאספנים ולאוספים ציבוריים


ברוב הבתים והמשרדים ממקמים יצירות אמנות לצרכים עיצוביים וסנטימנטאליים ועל פי רוב רוכשים יצירות לפי "המקום הפנוי".
לאספנים יש מערכת שיקולים שונה לחלוטין, חלקם אוספים לפי נושא, טכניקה, תקופה, אמן מסוים או מקום מסוים ועוד ועוד.
לרובם יש הרבה יותר יצירות מאשר מקום להציגם.

כאן נוצרות שתי בעיות:
1. איך למקסם את התצוגה.
2. איך לשמור ולתחזק את האוסף בצורה אופטימאלית, גם בהיבט הכספי.

כאשר אנו מקבלים על עצמנו לעזור בטיפול נכון באוסף אנו מבצעים סקר כולל של כל האוסף הכולל:
1. דוח מצב של כל פריט.
2. תיעוד דיגיטאלי.
3. המלצות לתחזוקה דחופה ( איתור יצירות בסיכון).
4. תוכנית לתחזוקה רב שנתית.
5. במידת הצורך, אנו מסיעים בתכנון ופיקוח על בנית מתקני אחסון מקצועיים.
6. במידת הצורך, עזרה בתכנון מערכת בקרת אקלים לאמנות.
7. וכמובן: אופטימיזציה של התצוגה. כלומר מיקום ותליה של היצירות.חדר אחסון אוסף עם בקרת אקלים ובקרת תאורה (מכון "שם עולם").
תיכנון ופיקוח ע"י קארו אמנויות ע"פ התקנים המחמירים של שימור יצירות.

להגדיל


מתקן איחסון/תצוגה עם בקרת לחות פנימית
להגדיל


טרוי - בניית אתרים