0544-662888
רשימת שירותינו המקצועיים

ICOM המועצה הבינלאומית של מוזיאונים, עצרת כללית ה 25. החלטה מספר 7

שנחאי, סין, 2010

החלטה מספר 7: הבהרה של טרמינולוגיה  של שימור- קונסרבציה-conservation להבדיל משיקום (שחזור/restoration)

העצרת הכללית מברכת ותומכת בהבהרה והגדרה של מינוח שימור כולל "שימור מונע", "שימור מתקן" ו "שיקום" (רסטורציה) כתנאים המועדפים המאפיינים את הפעולות השונות כדי לשמר את המורשת התרבותית המוחשית (פיזית) ואשר אומצו על ידי ICOM  ב כנס ה 15  התלת שנתי בניו דלהי  בספטמבר 2008. התנאים מוגדרים באופן הבא:

שימור (קונסרבציה-conservation ) - כל האמצעים והפעולות שמטרתן שמירה על מורשת תרבותית מוחשית, תוך הבטחת הנגישות שלה לדורות הבאים. המוסג שימור כולל בתוכו: שימור מונע, שימור מתקן ושיקום- רסטורציה. כל האמצעים והפעולות צריכים לכבד את המשמעות ואת המאפיינים הפיזיים של פריט המורשת התרבותית.

 שימור מונע - כל האמצעים והפעולות שמטרתן מניע ומזעור הידרדרות או הפסד עתידי. הם מתבצעים במסגרת או בסביבתו של פריט, אבל לעתים קרובות יותר קבוצה של פריטים, בכל הגיל ומצב. צעדים ופעולות אלה הם עקיפים - והם לא מתערבים בחומרים המבניים של הפריטים. הם לא משנים את המראה שלהם.

דוגמאות של שימור מונע הן צעדים ופעולות לרישום, אחסון, טיפול, אריזה והובלה, אבטחה, ניהול סביבתי (אור, לחות, זיהום והדברה), תכנון לשעת חירום, חינוך של צוות, מודעות ציבוריות.

שימור מתקן -: Remedial conservation  כל הפעולות הישירות על פריט או קבוצה של פריטים ואשר נועדו להביא לעצירת תהליכים מזיקים בהווה או בחיזוק המבנה שלהם. פעולות אלה מבוצעות רק כאשר הפריטים נמצאים במצב שברירי , מתפורר או מתדרדרים בקצב כזה, שהם יכולים "ללכת לאיבוד" תוך זמן קצר יחסית. פעולות אלה לעתים משנות את המראה של הפריטים.

דוגמאות לשימור מתקן הן: הדברה במוצרי טקסטיל, התפלת הקרמיקה (הוצעת המלחים), נטרול והפיכת החומצות בנייר לבסיס, ייבוש של חומרים ארכאולוגיים רטובים, ייצוב של מתכות חלודות, ייצוב של ציורי קיר, הסרת עשבים שוטים מפסיפסים.

שיקום - Restoration -רסטורציה:  כל הפעולות שמיושמות ישירות על פריט בודד ויציב ואשר מיועדות לסייע להערכה, הבנה והשימוש בו. פעולות אלו מתבצעות רק כאשר הפריט איבד חלק מהמשמעות או תפקודו עקב שינוי או הידרדרות במצבו. הם מבוססים על הכבוד לחומר המקורי. לרוב פעולות כאלה גורמות לשינוי המראה של הפריט.

דוגמאות לשיקום – רסטוראציה - restoration:  השלמת חלקים חסרים בציור, בניה מחדש של פסל שבור, עיצוב מחדש של סל, מילוי חוסרים בכלי זכוכית או חמר.

פעולות שימור השונות  יכולים לעיתים לשמש ליותר מאשר מטרה אחת.  למש: הסרת לכה יכולה להיות גם שיקום ושימור מתקן. היישום של ציפויי מגן יכול להיות גם שיקום וגם שימור מונע. קבורה מחדש של פסיפס יכולה להיות גם שימור מונע ומתקן.

פעולות שימור הוא תהליך מורכב אשר דורש שיתוף הפעולה של אנשי מקצוע רלוונטיים מוסמכים.

(ref. ICOM-CC definition of the profession, Copenhagen, 1984, and the ICOM Code of Ethics for Museums).


חזרה למאמרים וכתבות

טרוי - בניית אתרים