0544-662888
רשימת שירותינו המקצועיים

Recommendation by Naomi Yalin

"Michael works with great expertise and accuracy - taking care to enhance aesthetic value of the works he restores.
His gallery is beautifully and tastefully designed and it's a joy to visit"
Service Category: Art restoration and framing
Year first hired: 2005 -hired more than once)) Top Qualities: Great Results, Expert, High Integrity


חזרה לכתבות וממליצים

טרוי - בניית אתרים