0544-662888
רשימת שירותינו המקצועיים

המלצה מ-אוניברסיטת חיפה

גלריה לאמנות
הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה
מזכר בין משרדי


חיפה - 1.9.1999 
לכל המעוניין,


הריני לאשר כי מר מיכאל קארו, מנהל "קארו אמנויות" מוכר לי מזה מספר שנים.
במהלך תקופה היכרותנו, למדתי להכיר ולהעריך את האיש ואת רמת המקצועיות בה הוא נוקט בתחום שימור ושיקום יצירות אמנות.

מר קארו ביצע עבור הגלריה לאמנות של אוניברסיטת חיפה, מספר פרויקטים בתחום השימור ועשה זאת ברמה מקצועית גבוהה ביותר. מר קארו עמד תמיד בכל התחייבויותיו המקצועיות וכן בלוחות הזמנים שנקבעו.

הננו ממליצים בהחלט להשתמש בשרותיו בתחום השימור והשיקום.

בכבוד רב
סנפורד שיינמן
מנהל תערוכות ואוספי אמנות


חזרה לכתבות וממליצים

טרוי - בניית אתרים